Sosyal Sorumluluk

HER ZAMAN BİZ OLMAK İÇİN VARIZ.

İşletmeler, sadece üretim ve satış yapan klasik kuruluşlar değil, halka karşı sosyal sorumluluğu olan çağdaş kuruluşlar olmak durumundadırlar. Bu sosyal sorumluluğun ana hatları da doğaldır ki, içinde faaliyet gösterilen ulusların kültürlerinden etkilenmektedir.

 

Türk kültürünün özellikle davranışsal boyutunda paylaşımcı ve samimi yaklaşımlar ön plana çıkar. Kent Prestij olarak yıllardır çok sektörlü, geniş bir faaliyet alanında hizmette bulunduğumuzdan, toplumla aramızda sağlıklı iletişim kanalları oluşturmak kaçınılmaz bir olgudur. Bu iletişim kanalları da tabii ki bireylere birebir fayda sağlayabilecek alanları kapsamalıdır.

 

Kent Prestij olarak Sosyal Sorumluklarımızın farkındayız ve bu çerçevede faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.