İnsan Kaynakları

ÜLKEMİZE NİTELİKLİ İŞ GÜCÜ KAZANDIRIRIZ.

Kent Prestij vizyon ve hedeflerine ulaşırken en değerli kaynak, şirketine gönülden bağlı ve yüksek nitelikli insan gücüdür. Kent Prestij;  

  • Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmeyi amaçlamaktadır.
  • Sermaye, makine-ekipman ve insan kaynağındaki verimliliğe önem veren yalın bir organizasyon olan Kent Prestij, karşılıklı güven ve saygının hâkim olduğu, katılımcılığın değer gördüğü, proaktif yaklaşımların benimsendiği, iletişim kanallarının açık ve şeffaf olduğu bir grup olma hedefini benimsemektedir.
  • Günün gelişen koşullarına uygun ve değişen yönetim trendlerini takip eden İK sistem ve uygulamalarını hayata geçiren Kent Prestij, çalışanına verdiği değerin önemini uygulamalarıyla göstermektedir.

Kent Prestij, nitelikli, başarılı, kendine güvenen bir işgücü ve lider havuzu oluşturmak amacıyla çalışanların gelişimini yönlendir.Yaratıcılığa ortam yaratacak engellerin kaldırıldığı, çalışanların potansiyellerini gerçekleştirebileceği, sürekli gelişimi hedefleyen, katılımcı, paylaşımcı, şeffaf, farklılığa ve iletişime değer veren bir kurum kültürünün oluşturulmasını ve yaygınlaştırılmasını sağlar.Yöneticilerin, çalışanların gelişim sorumluluğunu üstlendiği, çalışan performansını düzenli olarak izleyebildiği, öneri sistemi aracılığıyla çalışanların öneri ve beklentilerini yöneticilerine iletebildiği açık iletişimi kurar.Teknik ve bilimsel makale yazımını teşvik eder, çalışanların sektörel birikimlerinin ulusal ve uluslararası yayınlarda değer bulmasına ortam yaratır ve destek verir.Güvenli, sağlıklı, etik değerlerin yaşatıldığı, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi dikkate alan bir iş ortamı sağlar.Şirketler arası motivasyonu artıracak iç iletişim faaliyetlerini koordine eder.