İş Sağlığı Güvenliği ve Çevre Politikası

HER YER DE EMNİYET

 

İş Güvenliği Politikamız

Kent Prestij, iş sağlığı ve güvenliğine önem veren , kaliteyi ve müşteri gerekliliklerini ön planda tutan yönetim anlayışı ile “SAĞLIĞINI KORU İŞİNİ KORU” sloganını benimsemiştir. Bu amaçla iş yeri ve eklentilerinde ; işyeri içinde ve dışında çalışan personelin , alt yüklenicilerin, ziyaretçilerin, ilgili kanun, yönetmelik , tüzük , müşterilerin talep edebileceği diğer şartlar ve uygun iş sağlığı güvenliği yönetim sistemini oluşturacak, kanun ve hükümleri kendi bünyesinde uygulayacak, uygulatacak sürekli iyileştirme ile destekleyerek güçlendirecektir.

 

Buna yönelik olarak;

  • İş yerinde iş kazası ve meslek hastalıkları riskini azaltacak ve ortadan kaldıracak şekilde risk değerlendirmesi yaparak ergonomi̇k, sağlıklı ve güvenli iş ortamları sağlayacak,
  • Çalışanlarda iş sağlığı ve güvenliği bilincini geliştirmek için eğitimler verecek,
  • Her yıl belirlenen hedeflere ulaşılması için gereken çalışmalar yapılacak, bir önceki yılın hedeflerinin ve çalışmalarının amacına ulaşıp ulaşmadığı gözden geçirilecek,
  • İs güvenliği politikamız , eğitim ve duyurular ile tüm personele aktarılacak , herkes tarafından anlaşılması ve politikaya uygun çalışmasını sağlayacak , firmanın internet sitesi vb. uygulamalar ile diğer tarafların (halk ,kamu , alt yükleyiciler , ziyaretçilerin) bu politikaya kolay erişimini sağlayacak,
  • Firmamızın İs güvenliği uygulamaları açısından , bağlı olduğu kurumlar , sanayi odaları , dernekler nezdinde örnek şirket haline getirecektir.

 

Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır.

 

Çevre Politikamız

Kent Prestij olarak, inşaat faaliyetlerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin çevre performanslarını sürekli geliştirerek, kaynaklarımızın doğal dengelerini bozmadan, gerekli mevzuat yükümlülüklerine ve ilgili tarafların beklentilerine uyum göstererek, çevre kirliliğini kaynağında önleyerek, sürdürülebilir çevre yönetim sistemi oluşturmayı ve bu amaçlar doğrultusunda çevrenin sürekli korunmasını taahhüt ederiz.Çevre amaç ve hedeflerimiz;

  • Atıkların uygun şekillerde toplanarak atılması ve atıkların azaltılması,
  • Enerji tüketiminde tasarruf,
  • Çevre bilincinin geliştirilmesi,
  • Su tüketiminde tasarruf,
  • Tehlikeli atıkların uygun şekillerde toplanması, atılması ve/veya geri kazanımıdır.

Bu politika üst yönetimin sorumluluğundadır.